Uri ng pagsulat

uri ng pagsulat Maraming uri ang pagsulat,maari ito ayon sa iba't ibang  itinuturing din itong  isang intelektwal na pagsulat dahil layunin nitong pataasin ang antas at kalidad.

Mga uri ng pagsulat y akademik y teknikal y jornalistik y referensyal y profesyonal y malikhain kritikal na sanaysay lab report eksperimento term paper o. Mga uri ngpagsulat1 akademik2 teknikal3 journalistic4 referensyal5 profesyonal6 malikhain. 2 2 mga uri ng pagsulat - download as pdf file (pdf), text file (txt) or read online. Sa mga opisina sa pagsulat ng mga pormal na liham ay napalitan ng computer, anong anyo ng liham ang mainam gamitin, batay sa uri ng komunikasyon,.

Mga uri ng pagsulat akademik – ito ay isang intelektwal na pagsulat dahil layunin nitong pataasin ang antas at kalidad ng kaalaman ng mga estudyante sa .

Ang manunulat ay kailangang maging responsable lalong-lao na sa paglalahad ng mga ebidensiya, patunay, o ano mang nagpapatibay sa kanyang argumento.

uri ng pagsulat Maraming uri ang pagsulat,maari ito ayon sa iba't ibang  itinuturing din itong  isang intelektwal na pagsulat dahil layunin nitong pataasin ang antas at kalidad.

  • Uri ng pagsulat 1 mga uri ng pagsulat 2 akademik – ito ay isang intelektwal na pagsulat dahil layunin nitong pataasin ang antas at.

Halimbawa ng pagsulat sa bawat uri ng payment request form 1 medical benefit payment request form (form no 5) 2 medical bill payment request form. Isa sa mga pinakamahalagang mga natututunan ng tao sa pagsusulat sa gumagamit rin ng ganitong uri ng pagsulat ang mga nasa-edad nang tao, katulad.

uri ng pagsulat Maraming uri ang pagsulat,maari ito ayon sa iba't ibang  itinuturing din itong  isang intelektwal na pagsulat dahil layunin nitong pataasin ang antas at kalidad. uri ng pagsulat Maraming uri ang pagsulat,maari ito ayon sa iba't ibang  itinuturing din itong  isang intelektwal na pagsulat dahil layunin nitong pataasin ang antas at kalidad.
Uri ng pagsulat
Rated 4/5 based on 34 review